Nasza oferta

Naszą zaletą jest kompleksowość.
W jednym miejscu znajdziesz wszystko z zakresu BHP i PPOŻ.

 

OBSŁUGA BHP

 • Pełnienie obowiązków służby BHP
 • Prowadzenie stałego nadzoru nad warunkami pracy w zakładach pracy
 • Organizacja pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy i prowadzenie ich rejestru
 • Szkolenia BHP i PPOŻ – pełen zakres
 • Współpraca z Państwową Inspekcja Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • Prowadzenie rejestru wypadków
 • Sporządzanie kart statystycznych do GUS i sprawozdań o warunkach prac

PPOŻ

 • Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Przedsiębiorstw i Instytucji
 • Ocena zagrożenia wybuchem
 • Sporządzanie planów ewakuacji dla obiektów
 • Dobór sprzętu ochrony przeciwpożarowej
 • Wyznaczanie dróg i wyjść ewakuacyjnych
 • Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Wyposażenie obiektów w sprzęt ochrony przeciwpożarowej (gaśnice, instrukcje, oznaczenia)

SKLEP BHP

 • Odzież robocza
 • Obuwie ochronne
 • Instrukcje BHP
 • Rękawice ochronne
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Apteczki
 • Gaśnice
 • Środki czystości

KADRY

 • Prowadzenie dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Sporządzanie umów o pracę i wystawianie świadectw pracy
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i urlopów
 • Sporządzanie list płac, deklaracji do ZUS i US
 • Zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i ich wyrejestrowanie po okresie zatrudnienia
 • Sporządzanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, funduszu socjalnego
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS i deklaracji PFRON